ครุฑ

วิธีบูชาพญาครุฑ

วิธีบูชาองค์พญาครุฑอย่างถูกต้อง เมื่อได้รับองค์พญาครุฑแบบบูชามาใหม่ๆให้อัญเชิญเข้าในอาคารบ้านเรือนภายในเที่ยงวัน การบูชาให้ทำดังนี้

Copyright © 2019. BUY.co.th All rights reserved.