Material

เนื้อโลหะที่ใช้สร้างพระ

มาทำความรู้จักกับ โลหะที่ใช้ในการสร้างเหรียญ หรือพระบูชา 1) นวโลหะ หมายถึง การนำแร่ธาตุต่างๆ 9 ชนิด มาหลอมรวมกัน นวโลหะที่มีตำราชี้เฉพาะปริมาณของส่วนผสมได้แก่ พระในกลุ่ม พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ที่มีสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ปฐมการสร้าง สืบตำราต้นแบบที่บังคับในการสร้างพระกริ่งเนื้อนวโลหะสายวัดสุทัศน์ ประกอบไปด้วย ชิน                   น้ำหนัก 1 บาท (1บาท = 15.2 กรัม) จ้าวน้ำเงิน        น้ำหนัก 2 บาท (แร่ชนิดหนึ่ง สีเขียวปนน้ำเงิน) เหล็กละลายตัว น้ำหนัก 3 บาท บริสุทธิ์           […]

Copyright © 2019. BUY.co.th All rights reserved.